Actualiteit

Nieuws vanuit het netwerk dubbeldiagnose

Binnenkort wordt vanuit het West-Vlaams netwerk voor personen met een dubbeldiagnose (psychiatrische problematiek in combinatie met beperking), Ampel genaamd, een projectdossier ingediend bij de Federale Overheid. 

Per Provincie wordt immers een extra budget toegekend om het zorgaanbod voor deze doelgroep uit te breiden (met o.a. ook focus op outreachend en mobiel werken). 

Meer info volgt.