Cliënten & Familie

Cliënten

Klik hier om de folder van het project GÈRN (Groep Ervaringsdeskundigen Regio Noord) te downloaden. Dit project kwam tot stand met dank aan het Impulsfonds van de provincie West-Vlaanderen. Hieronder kan je meer info vinden over de verschillende deelwerkingen voor en door ervaringsdeskundigen. 


Kernteam Ervaringsdeskundigen

Het kernteam volgt alle activiteiten op die lopen binnen het netwerk rond ervaringsdeskundigheid, zowel eigen initiatieven als initiatieven van netwerkpartners. 


Groep Levensverhaal

Binnen de groep Levensverhaal bieden we mensen met een psychische kwetsbaarheid de kans om hun levensverhaal (of een stuk daarvan) te delen met andere mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Het is de bedoeling om, in een veilige omgeving, te leren vertellen over hetgeen men meemaakt of heeft meegemaakt. Het kan eventueel een opstap zijn naar het brengen van getuigenissen voor scholen of andere instellingen. Download hier de folder. 


Zou u graag aansluiten bij deze groep Levensverhaal? Mail dan naar levensverhaal@netwerkggzregionw-vl.be.


Cliëntenwerking Veurne

Klik hier voor het volledige programma georganiseerd door Uilenspiegel in regio Westkust.


Getuigenissen 

Getuigen voor een publiek over je psychische kwetsbaarheid draagt bij tot taboedoorbreking en destigmatisering. Daarom willen we dit stimuleren door enerzijds een groep van (ex-)cliënten te verzamelen die een getuigenis willen brengen over het leven met diverse psychische problemen (zie folder). Anderzijds willen we aanspreekpunt zijn voor organisaties die iemand zoeken om te getuigen (zie folder). 


Interesse om in uw organisatie iemand te laten getuigen over zijn/haar psychische kwetsbaarheid? De (forfaitaire) vrijwilligersvergoeding voor een getuigenis betreft 32 euro (exclusief verplaatsingsonkosten). Contacteer getuigenis@netwerkggzregionw-vl.be als u een getuigenis wil aanvragen. 


Wens je zelf een getuigenis te brengen? Contacteer dan ook getuigenis@netwerkggzregionw-vl.be om je aan te melden. Vervolgens zal je uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek. 


Organisatie van events zoals patiëntenforum & pop-up dag

  • Op 22 april 2016 tussen 14u en 17u gaat de 3e editie van het patiëntenforum door in Brugge. De folder kan je hier downloaden.
  • Op 26 augustus organiseren we een pop-up dag om alle initiatieven rond ervaringsdeskundigheid in de kijker te zetten. Het programma volgt. 

Verzamelen van poule van ervaringsdeskundigen die zich willen inzetten als vrijwilliger

We zoeken heel wat helpende handen voor o.a. de organisatie van de pop-up dag. Ben je geïnteresseerd om je in te zetten als vrijwilliger? Stuur dan een mailtje naar ervaringsdeskundigen@netwerkggzregionw-vl.be. 


Geïnteresseerd om een opleiding tot ervaringsdeskundige te volgen?

Klik hier om een handige ppt-voorstelling te downloaden die een overzicht brengt van álle opleidingen die bestaan in Vlaanderen.


Meer info over het project ervaringsdeskundigheid?

Contacteer ervaringsdeskundigen@netwerkggzregionw-vl.be.