Cliënten & Familie

Familie

Kernteam familie; wie zijn we?

In het kader van de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zijn wij vrijwillige familievertegenwoordigers die de opleiding familie-ervaringsdeskundige (FED) gevolgd hebben. Wij behartigen de algemene belangen van families (gezinsleden, naasten, mantelzorgers,...) van het Netwerk Noord-West-Vlaanderen. Wij vertrekken vanuit de Triade: samenwerking familie-cliënt-hulpverlener. 


Het Kernteam Familie heeft een brugfunctie met 3 pijlers

Pijler 1. We hebben een ambassadeursfunctie voor alle familieleden uit onze netwerkregio

  • We ijveren om het familieperspectief hoger op de beleidsagenda te krijgen
  • We willen de Triade (samenwerking patiënt - hulpverlener - familie) versterken binnen GGZ-organisaties 
Bv. we bezoeken GGZ-organisaties om hen warm te maken voor het familieperspectief

Pijler 2. We geven een stem aan alle familieleden uit de netwerkregio

  • We verwoorden de noden van onze achterban naar het beleid toe
  • We nemen constructief deel aan de werkgroepen van het Netwerk om het familieperspectief in te brengen
  • We formuleren beleidsadviezen
Bv. we organiseren een familieforum om de noden van de achterban te bevragen


Pijler 3. We zijn een aanspreekpunt 

  • GGZ-partners kunnen bij ons terecht voor concrete vragen of participatie in projecten
  • We willen prikkelen tot een meer familievriendelijke GGZ. 

 Bv. we ijveren voor een ombudspersoon voor familieledenWilt u graag in contact komen met de familievertegenwoordigers die binnen het netwerk actief zijn?

Contacteer ons door een mail te sturen naar familie@netwerkggzregionw-vl.be.