Hulpaanbod in de regio

Wat doet het Psychiatrisch Expertise Team?

Het Psychiatrisch Expertise Team (PET) heeft als doel het actief ondersteunen van eerstelijnsactoren om te komen tot vroegdetectie van ernstige psychische problemen.

Wanneer?

U wordt geconfronteerd met een cliënt met ( een vermoeden van ) een geestelijk gezondheidsprobleem. U wilt hieromtrent advies, ondersteuning bij verdere behandeling, breder overleg met verschillende actoren,.....
U wil een vroege interventie bij deze problematiek realiseren, een motiverend traject opstarten, aanklampende zorg uitbouwen of de cliënt doorverwijzen voor verdere gespecialiseerde zorg.
Dan kunt u contact opnemen met PET Noord-West-Vlaanderen.

Voor wie?

Voor alle zorgaanbieders uit de brede eerste lijn: huisarts, thuiszorg, welzijn, CLB, GTB, Jeugdhulp uit de regio Noord-West-Vlaanderen ( netwerkregio ) omtrent hun cliënten vanaf 14 jaar ( adolescenten, volwassenen, ouderen ).
Het Psychiatrisch Expertiseteam heeft een bijzondere aandacht voor vroege interventie bij adolescenten en jongvolwassenen.
wonen.

Hoe aanmelden?

Regio Brugge-Houtland-Oostkust: 050-44 67 70, bereikbaar
van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u30 (uitgezonderd woensdag- en vrijdagnamiddag)

Regio Oostende-Veurne-Westkust: 059-40 26 94, bereikbaar 
op maandag en donderdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u00 tot 17u30,
op dinsdag, woensdag en vrijdag van 8u30 tot 12u30.

Wat kan u verwachten?

Na contactopname staat het Psychiatrisch Expertiseteam in voor:
- onmiddellijk advies en consult, 
- ondersteuning bij signaalherkenning en risicotaxatie, 
- screening en indicatiestelling, 
- netwerkopbouw en netwerkcoördinatie, 
- coaching, 
- vroeginterventies en kortdurende behandeling, 
- motivationeel gesprek en aanklampende zorg, 
- toeleiding naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, 
- vorming en deskundigheidsbevordering.

Meer info

Via de volgende links kan u de folders downloaden: 
° Folder PET Noord-West-Vlaanderen
° Folder PET Oostende - Veurne - Westkust