Hulpaanbod in de regio

Wat doet het Psychiatrisch Expertise Team?

Het Psychiatrisch Expertise Team (PET) heeft als doel het actief ondersteunen van eerstelijnsactoren om te komen tot vroegdetectie van ernstige psychische problemen.

meer informatie op 

www.psychiatrischexpertiseteam.be