Hulpaanbod in de regio

Bent u een hulpverlener uit de eerstelijn?

Hebt u het vermoeden dat uw cliënt kampt met een geestelijk gezondheidsprobleem?

Dan kan u terecht bij het Psychiatrisch Expertise Team (PET)voor coaching en ondersteuning op casusniveau en vorming in het algemeen.

Coaching en ondersteuning

Op casusniveau staan de PET-medewerkers in voor:
Onmiddellijk telefonisch advies en consult
Screening en indicatiestelling
Vroeginterventie en kortdurende behandeling
Netwerkopbouw en netwerkcoördinatie
Eventuele doorverwijzing naar gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg

Vorming

Ook indien uw organisatie nood heeft aan specifieke of algemene vorming omtrent vroegdetectie, vroeginterventie en het omgaan met personen met een psychische kwetsbaarheid kan u bij PET terecht. Het vormingsaanbod kan u hier downloaden.