Hulpaanbod in de regio

DIA-MO

Mobiele behandeling in de thuissituatie

Bij een vraag naar netwerkondersteuning of adviesverlening, bij mensen met een (vermoeden van) een verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen, kan het DIA-MO-team aan huis gaan in de regio Noord-West-Vlaanderen.

 Wat doet DIA-MO ?

 • Het inbrengen van doelgroep specifieke expertise. Het gaat hierbij om:
  • Advies verlenen  

  • Coaching van zorgverleners "in het omgaan met”. Dit kan casus- of teamgericht zijn.

  • Concreet betekent dit:

   • Handicap specifieke kennis aanwenden bij actoren gesitueerd in de sector geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

   • Specifieke kennis van geestelijke gezondheidszorg aangeven bij actoren gesitueerd in de VAPH-sector (personen met een beperking).

 • Het ondersteunen, begeleiden en behandelen van personen met een dubbeldiagnose en hun natuurlijke en/of professionele netwerk. Samen met het reguliere netwerk de persoon begeleiden. De medewerkers nemen de begeleiding niet over. Ze werken een tijdlang samen met het reeds betrokken netwerk. Het doel hierbij is om de nodige specialistische expertise  en emotionele ondersteuning en erkenning te bieden. De focus ligt op het competenter en sterker maken van de persoon en zijn/haar context. Indien aangewezen wordt het bestaande netwerk verder uitgebouwd en uitgebreid in dialoog met de persoon en zijn/haar netwerk

Doelgroep: mensen met een (vermoeden van) een verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen, tussen de 18 – 64 jaar.

Regio: Netwerk GGZ regio Noord-West- Vlaanderen

Aanmelden: Aanmeldingen kunnen gebeuren tijdens de kantooruren van maandag – vrijdag via 0471/582828. Het aanmeldingsformulier kan verkregen worden na telefonisch contact.

Werking:

De intensiteit en de duur van het traject wordt bepaald volgens noodzaak. Dit kan bestaan uit slechts telefonische adviesverlening, enkele gesprekken of een intensiever traject afhankelijk van de situatie maar steeds met een maximum van 1 jaar. 

Contact:

Cynthia Decoo

Tel. 0471/582828

Email: cynthia.decoo@amandus.broedersvanliefde.be