Hulpaanbod in de regio

Vormingsaanbod

Het psychiatrisch Expertiseteam (PET) biedt vorming aan. Er zijn een 10-tal uitgewerkte modules:
 • Het gebruik van screeningsinstrumenten binnen de eerste lijn
 • Depressie: van vroegdetectie tot interventie’
 • Suïciderisico: correct inschatten en passende acties ondernemen
 • Basisinterventies bij psychische problemen
 • Een verhoogd risico op psychose: detectie en interventie
 • Hoe omgaan met dwangmatige cliënten
 • Eerstelijnswerk: balanceren tussen motiveren en grenzen stellen
 • Communiceren met psychisch kwetsbare mensen
 • Tussen verantwoord en problematisch (online) gamen
 • Eetstoornissen
Maar het is ook mogelijk om PET te contacteren met de vraag naar een vormingsaanbod op maat.

Daarnaast biedt ook het Drugs Expertiseteam (DET) vormingspakketten aan omtrent problematisch middelengebruik:
 • Een rondleiding in de wereld van drugs: productinformatie
 • De dynamiek van (problematisch) middelengebruik: inzicht in verslavingsgedrag
 • Nieuwe psycho-actieve stoffen: nieuwe drugs, nieuwe uitdagingen?
 • Me-Assist: een toolbox voor de aanpak van middelengebruik op de eerstelijn
 • Ouderschap en (problematisch) middelengebruik
 • Kortdurende interventies bij jongeren
 • Een drugbeleid: hoe begin ik, hoe werk ik verder?
 • Van klacht naar kracht: interventies bij (problematisch) middelengebruik

Download op www.psychiatriscexpertiseteam.be het actuele vormingsaanbod.  

Contactpersoon: Filip Desmit, via 050/342424