Hulpaanbod in de regio

Wat doet het Mobiel Team Oostende?

Het Mobiel Team Oostende (MTO) biedt interventies op maat in de thuisomgeving van de cliënt. Het doel is het ondersteunen van personen met een complexe chronische psychiatrische problematiek, waarbij de zorgvraag zich op meerdere levensdomeinen situeert. Ook personen die zorg vermijden of waarbij er risico is op uitval komen in aanmerking voor onze zorg.

Acute crisisinterventies behoren echter niet tot de opdracht en personen bij wie het middelengebruik de primaire diagnose is worden niet in begeleiding genomen.


Doelgroep?

Volwassenen met een ernstige, chronische psychiatrische problematiek die in Oostende, Gistel, Oudenburg, Bredene en Middelkerke wonen.


Hoe aanmelden?

• De behandelend psychiater of andere actoren binnen de geestelijke gezondheidszorg kunnen rechtstreeks aanmelden: 0468/28 82 71(bereikbaar iedere werkdag van 9u tot 12u) of mobielteamoostende@netwerkggzregionw-vl.be

• Huisartsen en eerstelijnsactoren kunnen aanmelden via het Psychiatrisch Expertiseteam Oostende-Westkust: 059/40 26 94 (bereikbaar iedere werkdag van 8u30 tot 17u30, uitgezonderd vrijdagnamiddag)


Wat kan u verwachten?

De trajectbegeleider van het MTO begeleidt het persoonlijke hersteltraject van de patiënt op verschillende levensdomeinen zoals zelfzorg, relaties, dagbesteding, administratieve ondersteuning en persoonlijk functioneren. Veel aandacht gaat uit naar de verdere uitbouw van het netwerk.

 

Het MTO is een voorloper van de verdere uitrol van de mobiele teams en is een initiatief van Beschut Wonen Oostende-Westkust, AZ Damiaan Oostende, AZ Sint-Jan Brugge - Oostende, CGG N-W-Vl., CGG Prisma en PZ OLV Brugge.


Meer info