Het netwerk

FAQ (Frequently Asked Questions)

  • Wat doet een arbeidscoach?
Begeleiding door een arbeidscoach is er voor mensen die in een hulpverleningstraject zitten, maar die tegelijkertijd terug de stap willen zetten naar betaalde tewerkstelling. Dit kan zowel arbeidstrajectbegeleiding (zoektocht naar werk/opleiding) omvatten als loopbaanbegeleiding (ondersteuning bij uitvoering van de job). Indien aangewezen wordt samenwerkt met de bestaande arbeidsbegeleidingsdiensten (o.a. VDAB, GTB, Jobcentrum...). Download de flyer voor meer informatie.

  • Wat wordt precies bedoeld met herstelgerichte vorming?
De RINO-groep uit Nederland biedt SRH-opleidingen aan. Als netwerk zullen we hierop intekenen in werkjaar 2015. Herstelondersteunend te werk gaan betekent dat men vertrekt vanuit presentie (aandachtig aanwezig zijn) en dat men als doel stelt de krachten van de cliënt te versterken. Hierbij wordt aan de slag gegaan met de ervaringskennis van de cliënt (empowerment). Meer uitgebreide info is terug te vinden in de volgende powerpoint

  • Wat is het verschil tussen een ontmoetingshuis en een dagactiviteitencentrum?
Het ontmoetingshuis is heel laagdrempelig. Er is geen intake. Je komt langs wanneer je er zin in hebt. Er worden enkele activiteiten georganiseerd, maar je kan ook zelf activiteiten aanbrengen. Het is een plek voor ervaringsdeskundigen die mede door de inzet van ervaringsdeskundigen vorm krijgt. Men gaat van start op 6 september 2014 tussen 13u en 17u in het Hof van Watervliet te Brugge. Meer info over dit nieuwe initiatief kan u terugvinden in de volgende powerpoint.