Visie & Krachtlijnen

Wat wordt bedoeld met Artikel 107 & de 5 functies?

Wat is 'artikel 107?'


De hervormingen in de sector van de geestelijke gezondheidszorg zijn het gevolg van een specifiek wetsartikel binnen de ziekenhuiswet, namelijk ‘Artikel 107’. Het doel van ‘Artikel 107’ is de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. 


Deze nieuwe wetgeving maakt het mogelijk voor psychiatrische en algemene ziekenhuizen om bedden buiten gebruik te stellen en de vrijgekomen werkingsmiddelen en personeelsinzet te investeren in vernieuwende zorginitiatieven zoals de mobiele teams. 


Wat wordt bedoeld met de 5 functies? 

 

In de praktijk vertaalt ‘Artikel 107’ van de ziekenhuiswet zich in vijf sleutelfuncties:
  • Focus op vroegdetectie en vroeginterventie, o.a. via deskundigheidsbevordering van eerstelijn (functie 1)
  • Zorg in de thuissituatie brengen d.m.v. mobiele teams (Functie 2)
  • Rehabilitatie stimuleren (o.a. op vlak van arbeid, vrije tijd en ontmoeting) (Functie 3)
  • Residentiële zorg intensifiëren (Functie 4)
  • Woonvormen diversifiëren (Functie 5)

Het doel van de vijf functies is om zorgcircuits te realiseren waarin de continuïteit van de zorg centraal staat. Naast de behandeling op zich gaat aandacht uit naar herstel en psychosociale rehabilitatie door onder meer thema’s zoals huisvesting en maatschappelijke integratie op te nemen in het verhaal. De volgende powerpoint geeft een globaal beeld over de filosofie achter de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg en zoomt in op de 3 meest vernieuwende zorginitiatieven (Psychiatrisch Expertiseteam, Mobiel Crisisteam & Mobiel Behandelteam).